Przekładniki prądowe

Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe Magneto Sp. J. od wielu lat dostarcza przekładniki prądowe Vacuumschmelze GmbH & Co. KG używane w:

  • licznikach energii elektrycznej - charakteryzujących się dużą dokładnością i liniowością (dla częstotliwości 50Hz/ 60Hz),
  • przekładniki prądu zmiennego dedykowane do różnych zastosowań dla częstotliwości od 16Hz do 1000Hz,
  • impulsowe przekładniki prądowe dla różnych zastosowań dla częstotliwości od 20kHz do 300kHz,
  • przekładniki prądowe zabezpieczeniowe,
  • przekładniki prądowe dla wyłączników różnicowoprądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego (RCCB).