Produkty magnetyczne

Celem Konsorcjum Badawczo-Rozwojowego Magneto Sp. J. jest zaspokojenie potrzeb producentów w zakresie materiałów magnetycznych oraz elementów indukcyjnych.

Zadanie to realizowane jest nie tylko przez działania sprzedażowe, ale przede wszystkim wsparcie naukowe oraz doradztwo techniczne. W naszej ofercie znajduje się szerokie spectrum komponentów dedykowanych dla energoelektroniki, automatyki, telekomunikacji, przemysłu motoryzacyjnego, trakcji, spawalnictwa oraz branż, w których wymagana jest separacja zanieczyszczeń ferromagnetycznych.

Jesteśmy dystrybutorem Firmy Vacuumschmelze GmbH & Co. KG.