Magnetic materials

Oferujemy szeroką gamę wyrobów Vacuumschmelze GmbH & Co. KG w tym:

Materiały magnetyczne miękkie:

  • stopy żelazo-niklowe (permaloj),
  • stopy termokompensacyjne,
  • stopy żelazo-kobaltowe,
  • stopy żelazowo-krzemowe,
  • amorficzne na bazie kobaltu VITROVAC,
  • nanokrystaliczne VITROPERM.

Metaliczne materiały magnetyczne półtwarde.

Materiały o specjalnych własnościach:

  • stopy odporne na temperaturę i korozję,
  • o określonej rozszerzalności termicznej,
  • termobimetale.

Ekrany magnetyczne i taśmy ekranujące.