Czytnik pola magnetycznego MFR-1

Czytnik pola magnetycznego MFR-1 służy do obrazowania położenia biegunów magnetycznych pola stacjonarnego, wytwarzanego przez magnesy stałe lub elektromagnesy. Czytnik jest użyteczny w szybkiej kontroli jakości magnesów stałych oraz urządzeń z nich zbudowanych. Może również służyć do celów dydaktycznych. Ze względu na swoją giętkość, czytnik może obrazować położenie biegunów magnetycznych w przestrzeni trójwymiarowej.

Czytnik, umieszczony w polu magnetycznym, obrazuje położenie biegunów magnetycznych i przejść między biegunami, gdzie natężenie pola magnetycznego jest bardzo małe lub równe zeru. Czytnik nie rozróżnia biegunowości N lub S. Czytnik zapamiętuje obraz danego pola magnetycznego, lecz po umieszczeniu go w polu magnetycznym o innej konfiguracji linii sił, poprzedni obraz zostaje całkowicie wymazany. Poprzedni obraz może być również całkowicie wymazany przez przeciągnięcie po powierzchni czytnika magnesem stałym o szerokości lub średnicy większej, niż szerokość czytnika. Wówczas czytnik przybiera jednolitą barwę zieloną.

  • mfr-1.pdf

    Karta katalogowa czytnika pola magnetycznego MFR-1