Chwytaki i separatory magnetyczne

  • RMM

Konsorcjum Badawczo-Rozwojowe Magneto Sp. J. produkuje prętowe chwytaki magnetyczne PCM, które przeznaczone są do szybkiej i łatwej kontroli czystości mączek, proszków, granulatów i cieczy pod względem zawartości w nich zanieczyszczeń ferromagnetycznych oraz zanieczyszczeń wykazujących słabe własności magnetyczne. Chwytaki mogą być też używane do kontroli jakości produktów i półproduktów przychodzących, wysyłanych, a także substancji w istotnych punktach linii produkcyjnej (np. po ich mechanicznym zmieszaniu, pocięciu przez maszyny, itp.) w celu określenia koncentracji wszelkich, potencjalnych zanieczyszczeń wykazujących silne lub słabe własności magnetyczne.

Produkujemy również separatory magnetyczne w postaci rusztów magnetycznych, które przeznaczone są do oczyszczania suchych materiałów sypkich z zanieczyszczeń ferromagnetycznych (drobin żelaza, tlenków żelaza, niklu, itp.). Zanieczyszczenia ferromagnetyczne, zawarte w materiale oczyszczanym, są wyłapywane przez silne pole magnetyczne magnesów neodymowych i osadzają się na rurkach osłonowych wewnątrz kasety separatora.

Poniżej można pobrać karty katalogowe przykładowych chwytaków i separatorów magnetycznych.

 

  • pcm.pdf

    Karta katalogowa chwytaka magnetycznego PCM

  • rmm.pdf

    Karta katalogowa separatora magnetycznego RMM